top of page
Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego
dr Luda Bublyk
 
Home

Specjalizacja

S

Wykonuję tłumaczenia specjalistyczne (dokumenty, prawo, medycyna, nauka, technika, finanse, marketing etc.), literatury pięknej (przetłumaczone i wydane książki współczesnych i dawnych autorów), stron internetowych.
Tłumaczę ustnie i pisemnie.
Poświadczam za zgodność z oryginałem dokumenty wydane w języku ukraińskim.

services

Propozycja

P

Tłumaczenia uwierzytelnione (tzw. przysięgłe) i zwykłe.

Tłumaczenia pisemne i ustne z różnych dziedzin. 

Pomoc w przygotowaniu do egzaminów certyfikatowych na poziomach A2, B1, B2, C1. 

Nauczanie języka polskiego jako obcego dla dorosłych.

Nauczanie języka ukraińskiego dla dorosłych.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów wydanych w języku ukraińskim.

 

Oferta jest oparta o wieloletnie doświadczenie w dziedzinie przekładu i nauczania języka polskiego jako obcego, języka ukraińskiego jako ojczystego, jako drugiego i jako obcego, języka rosyjskiego, języka francuskiego oraz języka angielskiego.

About

C

Tłumaczenia rozliczane są zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli za stronę przyjmuje się 1125 znaków ze spacjami, a każda rozpoczęta strona przeliczeniowa liczona jest jako pełna.

 

UKRAIŃSKI – POLSKI –  60 zł netto + VAT; 

POLSKI – UKRAIŃSKI   – 70 zł netto + VAT;

 

Tłumaczenia ustne są wyceniane indywidualnie. Rozliczeniowy czas pracy tłumacza to 1 godzina, a każda rozpoczęta godzina jest liczona jako 1 godzina.

Wszystkie powyższe typy tłumaczeń wykonuję w trybach zwykłym lub ekspresowym (+100%).

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokumentów wydanych w języku ukraińskim – 15 zł / 1 strona.

Testimonials

Cennik

Contact

K

ul. Św. Floriana 6/8
Bydgoszcz  85-030

 

Kontakt

+48515174648
+48510065651

Kontakt z pomocą

Dziękujemy za przesłanie!

RODO

Administratorem Twoich danych jest LUDA BUBLYK TŁUMACZ UKRAIŃSKIEGO z siedzibą przy ulicy Św. Floriana 6/8, 85-030, Bydgoszcz, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  pod numerem NIP: 9671423258, REGON:381615284. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: ludatlumacz@gmail.com  Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Św. Floriana 6/8, 85-030.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze ul. Św. Floriana 6/8, 85-030, Bydgoszcz  lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: ludatlumacz@gmail.com. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez LUDA BUBLYK TŁUMACZ UKRAIŃSKIEGO  w ramach zawieranych z Tobą umów.

bottom of page